Projektek

„Esélyt az esélyteleneknek - Modern szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fogyatékossággal élők bentlakásos intézményekben, Csömörön"

KÖZLEMÉNY

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása" tárgyú felhívására az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0018 azonosító számon regisztrált, 2012. 02. 14. napon befogadott pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2012. 05. 18-án kelt támogató levele szerint támogatásban részesített. Az NFÜ döntése alapján a pályázat nyertese vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt címe „Esélyt az esélyteleneknek - Modern szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fogyatékossággal élők bentlakásos intézményekben, Csömörön." mely az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozása.
A projekt - toborzással együtt 2012. augusztus 01-től 2014. január 31-ig tart, és 20 fő munkanélküli számára nyújt képzéssel egybekötött foglalkoztatási lehetőséget. A pályázott szolgáltatások az alábbiak szerint alakulnak:

A projekttel kapcsolatos - hír értékű aktualitásokról - folyamatos tájékoztatással leszünk.


Csömör, 2012. augusztus 1.

Molnár Zoltán
projektmenedzser
„Új utak a szociális gazdaságban - Modern szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeikben, Celldömölkön"

KÖZLEMÉNY

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása" tárgyú felhívására az Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Kft. TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0061 azonosító számon regisztrált, 2012.02.14. napon befogadott pályázatot nyújtott be. amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2012.07.13-án kelt támogató levele szerint támogatásban részesített. Az NFÜ döntése alapján a pályázat nyertese vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt címe „Új utak a szociális gazdaságban - Modern szemléletű közösségi feladatok ellátására alkalmas munkanélküliek felkészítése és foglalkoztatása fogyatékossággal élők bentlakásos intézményeikben, Celldömölkön" mely az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozása.
A projekt - toborzással együtt 2012. szeptember 01-től 2014. februás 28-ig tart, és 20 fő munkanélküli számára nyújt képzéssel egybekötött foglalkoztatási lehetőséget. A pályázott szolgáltatások az alábbiak szerint alakulnak:

A projekttel kapcsolatos - hír értékű aktualitásokról - folyamatos tájékoztatással leszünk.


Csömör, 2012. szeptember 1.

Molnár Zoltán
projektmenedzser
Egyenlő Esélyek - Erős Érdekek

Alapítványunk 2010-ben megnyerte és elindította a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával Egyenlő Esélyek - Erős Érdekek című projektjét.
A projekt egy több szálon futó, 10 hónapos, helyi érdekérvényesítésre összpontosító program. A projekt célja, hogy a résztvevő intézmények közösen (lakók és intézményi vezetők, dolgozók) helyi, érdekérvényesítő akciókat dolgozzanak ki és ezeket megvalósítsák. Így tehát a projekt egyik célcsoportja az intézmények vezetői, a másik célcsoportja pedig az intézmények lakói.
A projekt célja, hogy a fogyatékkal élő személyek érdekei erősebben érvényesüljenek és (intézeti) lakóhelyükért és foglakoztatásukért felelős civil fenntartású szervezetek helyi szinten jobb és élhetőbb körülményeket tudjanak biztosítani. Közös érdekérvényesítési akciók révén, a helyi közösség támogatásának megnyerésével igyekeznek mindezt elérni a helyi vezetésnél.
A programnak kifejezetten célja továbbá, hogy a civil lakosságot meginvitáljuk néhány lakossági fórumon való részvételre. A meghívás és tájékoztatás szórólapokon, plakátokon írott és elektronikus sajtón keresztül történik. A program az önkormányzat képviselőit is meghívja, annak érdekében, hogy a szervezet az érdekeit hatásosan képviselni tudja, mind a lakossági fórumon megfigyelőként vegyen részt. Ezzel is közelebb hozva egymáshoz a közösségi, szociális és önkormányzati szektort.


Linkek:

Ökotárs Alapítvány
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Soros Alapítvány
A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány
Nonprofit Szektor Analízis
The International Center for Not-for-Profit Law (Nemzetközi Nonprofit Jogi Központ)

 

„Felmegyek a Miniszterhez”, „Van véleményem” program

A Kézenfogva Alapítvány szervezésében 2005-2006-ban valósult meg a „Felmegyek a Miniszterhez” program, amelynek keretében az értelmileg akadályozott és a mentálisan hátrányos helyzetű résztvevők egy többfordulós felkészítő tréning után, a Parlamenti pártok képviselőivel is találkoztak. A program folytatása a Nem Adom Fel Alapítvány koordinálásával, „Van véleményem” címmel indult. Az országos programsorozat célja, hogy az értelmileg akadályozott emberek a döntéshozókkal folyamatos párbeszédet folytassanak az őket érintő kérdésekről. Ezért önérvényesítő csoportokat, érdekképviseleti parlamentet hoznak létre. Az értelmileg akadályozottak az országos programsorozatot parlamenti sajtótájékoztatóval indították útjára. A parlamenti pártok képviseletében a sajtótájékoztatón részt vett Korózs Lajos, a Szociális Bizottság elnöke, Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi, a Szociális Bizottság alelnöke, Hirt Ferenc, a Fogyatékosügyi albizottság elnöke.A program során Magyarország minden megyeszékhelyén és Budapesten is tartottak előadást a programban részvevő értelmileg akadályozott emberek - tapasztalati szakértők. Ezek az előadások egyaránt szóltak gondozóknak, szülőknek, döntéshozóknak és maguknak az értelmileg akadályozott embereknek. Az előadások után minden résztvevő csoport tartott egy négy napos tréninget olyan értelmileg akadályozott embereknek, akik tapasztalati szakértőként szeretnék tovább adni a hallottakat, tanultakat és így tovább terjeszteni a programot az ország egész területére.
A program folytatásaként szintén előadásokat fogunk tartani az ország egész területén, de ezúttal kifejezetten döntéshozók számára.

 

Játék és muzsika 365 napban
Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával

A projekt célja, olyan terápiák meghonosítása az intézményben, amelyek a zene, a színház és az állatokkal való kapcsolat, fejlesztő, gyógyító hatásán alapulnak.

Zeneterápiás fejlesztés
A zeneterápiás fejlesztés egy Soundbeam nevű terápiás eszközön alapul. Ezt a terápiás eszközt elsősorban az intézmény lakói számára tesszük elérhetővé, heti rendszerességgel, rövid, egyéni terápiás foglalkozások keretében, melyet az intézményben dolgozó fejlesztő pedagógusok vezetnek.

Színházterápiás fejlesztés – Playback színház
A playback színházi csoport beindításában együttműködve dolgozik az intézmény segítői stábja Sándor Zsuzsával és Donáth Attilával, akik mindketten a drámapedagógia és a sérültekkel végzett dramatikus munka kiemelkedo szakemberei hazánkban.

Állatterápia
Az állatterápiára az intézmény területén kerül sor, egy heti rendszerességgel kilátogató, speciális állattartó segítségével. Azon sérültjeink esetében, akik csak nagyon nehezen mozognak, illetve nem látnak, nagyon nagy élményt nyújt egy állat megsimogatása, fizikai kontaktus kialakítása, hiszen ők csak így tudják megismerni őket

 

Baltazár színház

A sérült fiatalokból álló Baltazár Színház működése is alapítványi bázison történik. A társulat mára a magyar művészeti élet komoly tényezőjévé vált.

E-mail:  
otthon01@invitel.hu  
 

Design: Artual