Sérültek érdekvédelme

Intézményünk lakóinak érdekeit és jogait az Érdekképviseleti Fórum képviseli.

A lakó és hozzátartozója (gondnoka) panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, vagy az Érdekképviseleti Fórumnál az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, illetve az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai:

Az ÉF megalakításáról és rendszeres összehívásáról a fenntartó gondoskodik.
Különböző peres és egyéb jogi ügyekben két jogász önkéntes munkában jogi képviseletet vállal.

E-mail:  
otthon01@invitel.hu  
 

Design: Artual